Berkenalan

Berkenalan adalah pertemuan pertama yang akan melahirkan kesan atau imej tertentu pada masing-masing individu.